نگاه‌ها

70 سال قبل از امروز

70 سال قبل از امروز
خدا بیل گیتس را به امریکا و قصاب جلاد را بر کابل مستقر کرد.

بیل گیتس در 30 سال اخیر برای امریکا 33 میلیارد دالر تکس داد و حدود3 هزار نفر را مصروف به کار ساخت.

برعکس قصاب کابل بیشتر از 180 میلیارد دالر برای ما کابلیان خسارات رساند و در عین زمان حدود 3 میلیون افغانستانی را به نام ها و دلایل مختلف به قتل رساند و حدودِ پانزده میلیون افغانستانی را از وطن آواره و فراری ساخت.

این است تفاوت شخصیتی وتاریخی ما با دیگران

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا