نگاه‌ها

نصب نشان دولتی امان الله خان برای رخصت کردن است

نصب نشان دولتی امان الله خان برای رخصت کردن است نه برای ماندن و تقدیر کردن.

هنوز دکترعبدالله پیشنهاد او را در معرفی فردی از تیم خودش به وزارت خارجه به جای محمدحنیف اتمر که از برکناری مسعود اندرابی نارضایتی نشان داد و اعلامیه صادر کرد، نپذیرفته است.

رییس جمهورغنی با برکناری مسعود اندرابی و نصب والی پیشین قندهار در این وزارت و تعین خوشحال سادات در معینیت اوپراتیفی امنیت ملی خواسته است هر سه نهاد امنیتی و نظامی دفاع، داخله و امنیت را در اختیار و انحصار خود داشته باشد تا جنگ و صلح با طالبان بصورت مطلق در کنترل و مدیریت خودش باشد.

نکته ی قابل تاسف و تلخ این است که غنی در این جابجایی و انحصار گرایی به جای توجه به شایستگی و ظرفیت این ها در این کرسی ها، قومی عمل می کند. این سیاست و عمل قومی غنی پایه های جمهوریت را محکم و پایدار نمی سازد.

اشرف غنی از جمهوریت سخن می گوید اما در عمل نشان می‌دهد که حتی به جمهوریت مورد ادعای خودش باور و صداقت ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا