افغانستاننگاه‌ها

علی پور: ما جنگ عمومی را فراخوان می دهیم

بخشی از تازه ترين پيام فرمانده علی پور / حکومت غنی برای ما غیرقابل تحمل است

.
در این روزهای پر از توطئه و فتنه لازم است تا حقایق با مردم در میان گذاشته شود. بدیهی ست که این حادثه، دیر یا زود آمدنی بود. شواهد و اسنادِ کافی وجود دارد و باری در زمستان ۱۳۹۹ با وکلای مردم نیز شریک گردید و تمامِ حوادثِ پیشبینی شده در جریان گذاشته شد. حلقه‌ ای متشکل از افراد خاصِ درون حکومتی و عناصر بیرونی در تبانی با خاینانِ داخلی برنامه‌ و طرحِ حمله را داشتند. بر اساس طرح، مواضع “جنبش مقاومت برای عدالت” را شناسایی می کردند و پلان های شان مشخص بود. حلقه‌ی مزبور در کنارِ طرح حمله‌ی کلان، همکاری روشن با کوچی های مسلح داشت.

ما در سنگرهای کجاب، جلریز و حصه‌ی اول بهسود، با تروریستان جنگیدیم و بارها شاهدِ پرواز چرخبال، عکس برداری و انداختِ روشن افگن ها از سوی این حلقه‌ فاسد و خیانتکار به مردم کشور نیز بودیم. در کنارِ حوادثِ مهم در غور، کابل و سایر جای ها، این حلقه‌ فاسد از هیچ تلاشی در جهتِ حذف نیروی دفاعی مردم دریغ نکرد. بودجه های هنگفتی مصرف شد تا جنبش مقاومت را متلاشی کنند، حتی کمین کردند و زهر پاشی در غذا و سایر کارهای خلافِ رویۀ جنگی را انجام دادند. تا اینکه دشمنی شان را علنی نمودند و در بهسود، بر خلاف تمام ارزش ها، از هیچ جنایتی دریغ نکردند.

بر خانه های مسکونی حمله نمودند، تاراج کردند، آتش زدند، بر حریم امنِ خانواده ها، شبانه، بی اطلاع قبلی یورش بردند. مکاتب، مرکز آموزشی و پایگاه جنبش مقاومت را بمبارد کردند و فشرده هر چه در توان داشتند، مرتکب شدند. با توجه به آنچه گفته آمدیم، در این شرایط حساس تاریخی، چند نکته را با مردم کشور در میان می گذاریم:

۱:) تداومِ حکومت با حضورِ شخصِ اشرف غنی نه توجیه پذیر است و نه دیگر قابل تحمل. لازم است تا اقوام، جریان ها، احزاب و نهادها، چهره های سیاسی و تمامِ مردم کشور با توجه به منافع علیای کشور و با مشارکت عادلانه‌ی همه اقوام، زمینه‌ی نجات کشور را از بحران فراهم نمایند و متحدانه در مقابلِ جهل، عقده گشایی و ستمِ آشکار علیه مردم بایستند و با بنیادگذاری نظام جدید امنیت و توسعه را به ارمغان بیاورند.

۲:) جنبش مقاومت برای عدالت علیه هیچ قوم، جریان و اشخاص نبوده است. فقط در جهتِ تامین امنیت، با روش استفاده از “دفاع مشروع” سالها مبارزه‌ی جدی نموده است. علیه نظام نیز نبوده است.
۳:) حسنِ نیتی از سوی حکومت کابل برای جامعه‌ی هزاره وجود ندارد. هیچ گاه در راستای حل مسایل مردم ما قدم های جدی برداشته نمی شود.

۴:) برای گرفتاری نیروهای دفاعی مردم جایزه تعیین نکنید. وعده ها و فریب ها کارساز نیست. تبردارانِ خیانت را به عنوان متنفذ به بهسود نیاورید و بیش از این با ساختن سناریوهای دروغی و جمع آوری مصاحبه ها خود تان را مسخره نکنید. ما به خاطرِ منافع مردم صبر و بردباری پیشه کرده ایم و جنگ افروزی و جنگ در خانه را به نفعِ صاحب خانه نمی دانیم.

ولی به خاطر پاسداری از خون ۱۰۰ تن شهید گلگون کفنِ جنبش مقاومت، در فصل تجاوز کوچی، در کنارِ مردم می ایستیم و شجاعانه از سرزمین خویش دفاع می کنیم. در صدرت لزوم، فراخوان عمومی می دهیم و دست متجاوز را کوتاه می کنیم. در پایان از همه‌ی کسانی که ما را با روش های مختلف، حمایتِ مادی، احساسی و معنوی می نمایند تشکر می کنیم و بار دیگر به روح شهدای راه آزادی، درود و صلوات می فرستیم.
با احترام
جنرال علیپور؛ فرمانده‌ی عمومی جنبش مقاومت برای عدالت
۱۴ حمل ۱۴۰۰ هجری، خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا