نگاه‌ها

حرف آنهایی که از حکومت موقت و فروپاشی نظام است حرف کی و کدام کشور است؟

حرف من حرف همان سربازی ست که بخاطر ساختن این نظام خون داده است جان داده است. حرف آنهایی که از حکومت موقت و فروپاشی نظام است حرف کی و کدام کشور است؟ پاسخ: حرف آنها حرف دشمن است.

برای کسانی که الگو شان میر رحمان رحمانی ست و این روزها طوطی وار و مقلد وار می گویند حرف خودت است یا حرف اداره امور؟!
مواردی که می‌توان در مورد شماها گفت از این قرار است.
– سطح سواد و شعور تان هم سطح رحمانی است
– پیروان بی سواد و مزد بگیر ایشان هستید
– مثل ایشان یک آدم زن ستیز و کوچک هستید
– ترویج کنندگان اصلی خشونت علیه زنان هستید
– زنان را صاحب رای، نظر و اراده نمیدانید و از زنان آگاه به شدت هراس دارید
– محافظین مردسالاری و پیامدهای غیر انسانی آن در جامعه هستید
– دچار جنسیت‌زدگی خصمانه هستید که تلاش بر سلطه جویی مرد دارد و میخواهد زن را جنس ضعیف جلوه دهد
– مثل رحمانی آشنا به ادبیات روزمره درست و گفتمان سیاسی-اجتماعی نیستید که هیچ، متاسفانه به غیر از فحش های رکیک و گپ بازار و کوچه چیزی درون تان نیست که ارائه کنید
پاسخ اینکه حرف من است یا خیر این است که سطح سواد و مطالعه من، موقف گیری من، دیدگاه سیاسی و اجتماعی من، فعالیت های قبل از پارلمان من به عنوان یک جوان، خبرنگار و کنشگر فرهنگی و اجتماعی واضح و روشن است. در مقابل کسی که این ادعا را کرده هم سطح سوادش و پیشینه اش مشخص است، حال و روز امروزش هم پنهان نخواهد ماند.
آنچه باید بدانید این است که این توهین و حمله با جایگاهی که ایشان متاسفانه دارد فردی نه بلکه به جایگاه تمام زنان است. کسی که به عنوان رییس قوه مقننه است باید زمینه را برای ساختن قوانین به نفع حقوق بشر بخصوص زنان فراهم کند نه این که یک به اصطلاح قانون ساز خود زمینه خشونت و توهین را علیه زنان فراهم سازد. این توهین در مقابل دفاع از نظام و ارزش ها و منافع ملی صورت گرفته و من خوشحال هستم از موضع و موقف خود با اینکه در مقابل چنین واکنشی صورت گرفته است.
من خوب میدانم که تمام اتهامات و حملات علیه من از سوی رحمانی از انتخابات داخلی مجلس آغاز شد که من مخالف سیاسی ایشان بودم. ایشان جسارت و شعور سیاسی لازم را ندارد که بداند چطور پاسخ مخالفین سیاسی را بدهد در نتیجه به توهین، اتهام و حملات زشت در صفحات اجتماعی و رسانه یی علیه من شروع کرد. من هیچگاه قضیه را نخواستم شخصی بسازم چون نماینده مردم هستم. از مدتی به این سو من مورد تهدیدهای زیادی قرار گرفتم که قصد از بین بردن من را دارند و اینقدر حملات رحمانی ها زیاد شده و مسئله را شخصی دانستند که بعید نمیدانم از سوی ایشان باشد.
اما امروز باید بدانید که چنین اتهامات، توهین، تحقیر، تهدید و حمله جنسیتی نه تنها که من و من ها را در دفاع از نظام و منافع ملی باز نمی دارد بلکه محکم تر و ثابت قدم تر از گذشته خواهد کرد.
حرف من حرف همان سربازی ست که بخاطر ساختن این نظام خون داده است جان داده است. حرف آنهایی که از حکومت موقت و فروپاشی نظام است حرف کی و کدام کشور است؟ پاسخ: حرف آنها حرف دشمن است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا