نگاه‌هاویدئو

ما دلیل داریم وقتی میگوییم افغانستان باید فدرالی شود!

تا چه وقت مردم افغانستان قربانی نبرد قدرت میان اقوام باشند؟
ما یک نظام فدرال دیموکراتیک را پیشنهاد میکنیم که جنگ اقوام تمام شود، مردم افغانستان به عنوان شهروند از حقوق شهروندی شان به صورت دموکراتیک بتوانند استفاده کنند.
تا به کی مردم افغانستان قربانی جنگ قدرت میان درانی ها و غلزایی ها باشند؟
تا به کی مردم افغانستان قربانی جنگ قدرت میان تاجیک ها باشند؟
تا به کی مردم افغانستان قربانی جنگ قدرت میان اوزبیک ها باشند؟
تا کی مردم افغانستان قربانی جنگ قدرت میان هزاره ها باشند؟
هیچ کسی نباید سر قدرت باهم نبرد کند. قانون باید حاکم شود چیزی که متاسفانه وجود ندارد. ما دنبال این مساله هستیم بنابر این بحث ما با بحث برادرانی که میگویند تغییر به کلی متفاوت است.
بخشی از سخنان دکتر لطیف پدرام ریس کنگره ی ملی افغانستان در نشست خبری تغییر نظام به نظام دموکراتیک فدرال در افغانستان.
19 دلو 1395 کابل – افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا