نگاه‌هاویدئو

فدرالیسم هیچگونه منافات و مخالفتی با اسلام ندارد!

ما، هم در حوزه تمدنی کشور های اسلامی نظام های فدرالی داریم و هم در حوزه کشور های غیر اسلامی. این را بخاطری میگویم که فدرالیسم هیچ گونه منافات و مخالفتی با اسلام ندارد. امپراتوری های گذشته ی عثمانی و خلافت بغداد هم نوعی فدرالی بوده است ولی نه به آن شکل دیموکراتیک آن.

خلیفه در بغداد بود محمود غزنوی اینجا از ایشان اطاعت میکرد و متوجه بود که خلیفه در بغداد آزرده نشود. بنابر این ما نمونه ها و الگوی های هم برای ساختار نظام فدرال داریم. در کشور های اسلامی منطقه، کشور همسایه ما پاکستان یک نمونه اش، در کشور های غیر اسلامی نزدیک به ما هند نمونه دیگرش، در کشور های اروپای غربی مثل آلمان وسویس و در آنطرف اقیانوس امریکا نمونه دیگری از ساختار نظام فدرال میباشد.

فراز های از سخنان دکتر لطیف پدرام ریس کنگره ملی افغانستان در نشست خبری (تغییر نظام کنونی به نظام دموکراتیک فدرال)
19 دلو 1395 کابل افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا