آموزشافغانستان

سازمان ملل: دسترسی دختران به آموزش در افغانستان با خطر روبرو است

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در قبال وضعیت کنونی زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کرده است.

کمیشنری عالی ملل متحد پناهندگان امروز در تویترش نوشته است که زنان افغان با تهدیدهای بزرگ محدودیت مواجه‌اند.

این ادارۀ سازمان ملل افزوده است که علاوه بر محدودیت تردد، دسترسی به کار و تحصیل، زنان و دختران در افغانستان با خطرات شدیدی روبرو هستند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کرده است که برای سعادت آیندۀ افغانستان باید حقوق زنان رعایت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا