افغانستان

توزیع کتاب “خطابه فاشیسم” اسماعیل یون میان طالبان

اسماعیل یون، نظریه‌پرداز فاشیسم قومی در افغانستان، دارد کتاب “مساله ملی” را در میان طالبان پخش و توزیع می‌کند.
کتاب “مساله ملی” یکی از آثار یون است که بسیاری‌ها از آن به نام “خطابه فاشیسم” نیز یاد می‌کنند.
یون از چهره‌های جنجالی کشور است که اقوام غیرپشتونی را مهاجر خوانده و باری حتا خواستار توزیع کارت مهاجرت برای تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبیک‌ها شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا