نگاه‌ها

امریکا شکست خورد اما….

امریکا شکست خورد اما، سران طالبان به دستور امریکا تا هدایت ثانی به هیچ کشوری سفر کرده نمی توانند.

امریکا شکست خورد اما، چین، روسیه، ایران و حتی پاکستان و قطر با وجود این که زیر لحاف گپ و گفتی با طالبان دارند، جرئت نمی کنند که حکومت آن ها را به رسمیت بشناسند.

امریکا شکست خورد اما، هر روز هواپیماهای بی سرنشین این کشور حریم هوایی افغانستان را نقض می کنند و اهداف مورد نظر شان را آزادانه و با دقت شکار می نمایند.

امریکا شکست خورد اما، تا زمانی که این کشور امارت اسلامی طالبان را به رسمیت نشناسد، درهای شناسایی بر روی آن ها کماکان بسته خواهند ماند.

امریکا شکست خورد اما، رهبری طالبان شبانه روز تلاش می کنند که شکست خورده ها دست کرمی بر سر آن ها بکشند.

آخر در چشم کی خاک می زنید ..!

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا