ویدئو

روزی بالای این جنایت‌کاران، عدالت تطبیق خواهد شد!

اسرای مظلوم قرارگاه شابه پنجشیر لحظاتی قبل از تیرباران شدن توسط طالبان وحشی

در جنگ حلوا تقسیم نمیشود انهایکه کمر به مبارزه علیه تروریزم/پشتونیزم بسته اند میدانند روزی شهید خواهند شد
تعداد شهدای ما به تناسب تعداد تروریستهای پشتونیسم به مراتب کمتر است. مبارزه علیه تروریزم پشتونیسم با شهادت چند نفر خاموش نمیشود بلکه قویتر میشود.

روح شهدای راه آزادی شاد باد !!!!

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا