نگاه‌ها

شخصی به نام احمدشاه درانی احتمالا به‌ریاست دولت انتقالی صلح گماشته شود

از شخصی به نام احمدشاه درانی به عنوان رییس دولت دوران انتقالی پس از موافقت نامه ی احتمالی صلح نام برده می شود.

یکی از خبرنگاران بخش افغانستان در رادیو و تلویزیون بی بی سی در آغاز سال روان میلادی برای او تبلیغ ویژه کرد و نامبرده را به عنوان یک شخص بیطرف و دارای روابط با تمام طرف های منازعه، فرد بالقوه در ریاست دولت انتقالی صلح خواند.

در این روزها بار دیگر از احمدشاه درانی نام برده می شود که احتمالا بریاست دولت انتقالی صلح گماشته شود.

من از عبدالحفیظ منصور عضو هیات جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات قطر پرسیدم که بالقوه بودن احمدشاه درانی که به تجارت در شهر دوبی امارات متحده عربی مشغول است تا چه حدی درست به نظر می رسد؟

آیا در بحث ها و گفتگوهای رسمی و غیر رسمی میان هیات و با دیپلومات های کشورهای مختلف دخیل و سازمان ملل، احمدشاه درانی در ریاست دولت پسا توافق بر سر صلح مطرح شده است؟

عبدالحفیظ منصور در پاسخ گفت:
۱- نوعی از اتفاق نظر در بحث ها و گفتگوهای رسمی و غیر رسمی در این مورد وجود دارد که دیوانه ها نه بالقوه و نه بالفعل، رییس دولت انتقالی صلح نمی شوند.

۲- دولت انتقالی صلح اگر شکل بگیرد، رییس و اعضای آن نه از بیطرف ها که از طرف های اصلی منازعه و جنگ خواهد بود.

۳- آدم های دو تابعیته در ریاست دولت انتقالی صلح قابل قبول نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا