فن‌آوری

آیا این حقیقت را می دانستید؟

وقتی جناب غنی به عنوان دومین مغز متفکر جهان توسط ماهنامه ای پراسپیکت برای سال 2013 انتخاب شد، از شنیدن این خبر بسیاری ها چون من به هیجان رسیده بودند. صادقانه، من هم ضمن آن هایی بودم که خیلی از شنیدن این خبر خرسند شده بودم چون بالآخره نام یک نفر افغان در ردیف متفکران جهان درج شده بود.

اما، پس از گذشت چهارسال کارنامه ای ناکام آقای اشرف غنی، برایم دشوار بود بپذیرم که این انتخاب منصفانه و به دور از انگیزه های نا اعلان شده است. به خود گفتم نکند کاسه ای زیر نیم کاسه است، نکند دستی مشکوکی از آستین این گزینش بیرون براید.

در تلاش این شدم که حقیقت مؤسس این ماهنامه را بدانم. رفتم به سراغ جستجوگر گوگل و این طرف و آن طرف را به تفصیل پالیدم تا بالآخره رسیدم به جایی که شَکم زایل شد و دریافتم که پشت سر این داستان یک شخصیت یهودی الاصل نشسته است.

ماهنامه ای پراسپیکت در اکتوبر 1995 توسط یک نفر یهودی به نام دوید گودهرت افتتاح شده است. دوید از سلاله ای یهودیان جرمنی است. سال ها قبل پدران وی از جرمنی به امریکا مهاجرشده و مؤسسه ای بزرگ مالی ای، لیمَن برادرز را تأسیس نمودند. آقای غنی لقب دومین مغز متفکر جهان را درست توسط این مؤسسه در یافت کرده است..

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا