اقتصادنگاه‌ها

ثبت دارایی در جمهوری تقلب

اداره امور گزارشی از ثبت دارایی‌های چندین مقام ارشد دولتی منتشر کرده است. در این ميان کُل دارایی‌های گل‌آغا شیرزوی حدود ۷۰ هزار دالر گزارش شده است.

فکر کنم نیاز است که اداره امور برای آقای شیرزوی یک صندوق اعانه بگذارد. اگر این کار ممکن نیست، ما می‌توانیم با راه اندازی کمپین آنلاین، برای شیرزوی صاحب پول جمع کنیم.

این هم راپور گزارشنامه افغانستان مؤرخ ۲۷ حوت ۱۳۹۲

جنگ سالاری قمار باز درکازینوی هامبورک

گل آقا شیرزوی، از کاندیدان ریاست جمهوری آینده افغانستان، امروز در هرات در جمع شماری از هوادارانش گفت کرد که زلمی رسول، ابزاری در دست آقای کرزی است.

آقای شیرزوی می گوید که زلمی رسول، به یک تلویزیونی می ماند که کنترل آن به دست رییس جمهور کرزی است. این برخورد مدنی نیست ویک فرهنگ بلدوزری است.

شیرزوی فردی شایسته برای ریاست جمهوری نیست. به حیث مشت نمونه ی خروار به گزارش حادثه ای توجه فرمایید که

درمیزان ۱۳۹۱ اتفاق افتاد. وکیل بشارت ـ هامبورگ

روز دوشنبه گل آغا شیرزوی، فرماندار بندرگاه شرق ( ننگرهار) جنگ سالار پرآوازۀ قندهار، درگمرگ میدان هوایی هامبورگ آلمان دستگیرشد.

اومحمولۀ کلان دالربا خود حمل می کرد. پلیس شوک شده بودکه مسافری از نادارترین وبیچاره ترین کشورجهان ( افغانستان) این همه پول را ازکجا کرده وبه کجا انتقال می دهد!

روزنامه آلمانی «بیلدسایتونگ» با نشر این خبر نوشت:

رئیس حکومت محلی ( والی) ننگرهار گل آقا شیرزی که همزمان مشاور رئیس جمهور افغانستان و از افراد مورد اعتماد اوست، روز دوشنبه به علت انتقال مقدار زیاد پول، سه ساعت در گمرک میدان هوایی هامبورک توقیف و بعدا رها گردید.”

کمتر کسی از جامعه بیست و سه هزاری افغان ها در هامبورگ، شاید واقف نباشد که ” گل آغا شیرزوی” هر سه یا چهار ماه، راه دراز جلال آباد تا هامبورگ را می پیماید تا شب ها را در ” کازینو ” معروف ” سپلینادا” هامبورگ به سر کند. آخرین رسوایی این دولت مرد معروف افغان، کار را به روزنامه ها کشانید.

قرار اطلاعات موثق، شام همان روز ” شیرزی” را در کازینو دیده اند که نخست در بازی ” بلیک جک” چیزی حدود بیست و پنج هزار یورو را برد وبه جیب زد. اما حوالی سه شب پس ازنیمه شب که پایان وقت کازینو است چیزی حدود یک صد و بیست هزار یورو را باخته بود. او همچنان شام سه شنبه و چهار شنبه را درحالی لباس افغانی ( پیراهن و تنبان) به تن داشت، در کازینودر برد و باخت بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا