افغانستان

امریکا علیه اعضای طالبان محدودیت صدور ویزا وضع کرد

وزارت امور خارجه امریکا از وضع محدودیت‌های تازه‌ بر صدور ویزه به شماری از اعضای فعلی و سابق طالبان خبر داده است.

زارت امور خارجه امریکا، در واکنش به دستور تازه طالبان برای جلوگیری از جذب دانشجویان دختر در نهادهای تحصیلی خصوصی، دست به این‌ اقدام زده است.

وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که‌ محدودیت‌های جدید صدور ویزه شماری از اعضای گروه‌ها و نهاد‌های امنیتی غیردولتی را نیز شامل می‌شود که در سرکوب زنان و دختران در افغانستان نقش داشته‌اند.

در اعلامیه به نقل از آنتونی بلینکن گفته شده است: «آخرین فرمان‌های طالبان زنان را از ورود به دانشگاه‌ها و همکاری با سازمان‌های غیردولتی منع می‌کند و اقدامات قبلی طالبان را که مدارس متوسطه را به‌روی دختران بسته بودند تا توانایی آنان برای مشارکت در جامعه و اقتصاد افغانستان محدود شود، بیشتر تقویت می‌کند.»

وزیر امور خارجه امریکا هشدار داده است: «تا زمانی که طالبان به حقوق‌ بشر و آزادی‌های اساسی همه افغان‌ها از جمله زنان و دختران احترام نگذارند، نمی‌توانند انتظار احترام و حمایت جامعه جهانی را داشته باشند.»

در مورد نام‌ها و شمار اعضای طالبان که شامل محدودیت صدور ویزه می‌شوند، معلومات داده نشده است.

گفتنی‌ است که طالبان اخیراً در مکتوبی به دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلی خصوصی دستور داده‌اند تا از جذب دانشجویان دختر در سال تحصیلی جدید خودداری کنند.

دکمه بازگشت به بالا