افغانستان

شورای امنیت ملی، برنامه احمد مسعود درتخار را برهم زد

سفر احمد مسعود برای حضور درهمایش مردمی تخار برای دفاع دربرابر طالبان به تعویق افتاد.

قرار بود به تاریخ هشتم ثور 1400، احمد مسعود هدایتگر نسل جدید مقاومت در مرحلۀ دوم مبارزه، در خیمه لویه جرگه کابل، شروع رسمی آماده گی ها برای دفاع از مدنیت درافغانستان دربرابر بربریت طالبانی را اعلام کند؛ اما امرالله صالح وارد جریان شد و اشرف غنی را به زودی قانع کرد که باید برای بورد سیاسی مقاومت ملی اجازۀ استفاده از خیمه بزرگ درکابل را ندهد. درعوض، گفته شود که دولت، خود محفل رسمی برگزار می کند.
پروژه مشترک امرالله – اشرف غنی علیه حرکت مقاومت شکل علنی به خود گرفته است.
احمد مسعود درنظر داشت که حرکت خود را از تخار شروع کند.
پیوست به این خبر، از شهرستان فرخار درولایت تخار گزارش رسید که ملیشه های مشکوک تحت نام طالبان که درواقع از سوی شورای امنیت ملی تمویل می شوند، به ولسوالی فرخار پیشاپیش حمله برده اند تا جریان همایش مردم و سخنرانی احمد مسعود را برهم بزنند. چند بیز امنیتی که دراطراف تخار فعال بود، به دستور مرجعی از کابل، همه برداشته شده و راه برای ورود طالبان وابسته به شورای امنیت ملی به سوی محل همایش مردم باز شده است.
امرالله قطعاً درمرکز فعالیت هایی قرار دارد که ازشکل گیری محور مقاومت درتخار جلوگیری شود. امرالله صالح پسر مطلب بیگ از فرماندهان سابقه را ذریعه پول و امکانات در منطقه به نفع حکومت به میدان کشیده تا روند تخریب پروسه بسیج مردم برای مقاومت را اخلال نماید.
به همین سبب احمد مسعود سفر خود به تخار را فعلاً معوق ساخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا