افغانستان

هنرجویان انستیتوت ملی موسیقی می‌گویند، به دنبال نجات موسیقی هستند

شماری از هنرجویان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که پس از تسلط طالبان بر این کشور به پرتغال پناهنده شده‌اند می‌گویند، در این کشور هستند تا موسیقی افغانستان را نجات بدهند.

رامز، ‌نوازنده ۱۹ ساله در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت، امیدوار است که روزی بتواند بار دیگر به افغانستان بازگردد و نشان بدهد که موسیقی این کشور هنوز زنده است.

انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پیش از این اعلام کرده بود که فعالیت خود را در کشور پرتغال ادامه می‌دهد.

انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جمله نهادهایی است که در نظام جمهوریت شکل گرفت و به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافت.

احمد سرمست، رییس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می‌گوید، زمانی که طالبان به دروازه‌های کابل رسیدند واضح بود که موسیقی از افغانستان باید خارج شود.

وی در ادامه به شرایط افغانستان زیر حاکمیت طالبان اشاره کرده و گفت، هر اجرای این انستیتوت اعتراضی علیه وضعیت موجود در افغانستان است.

این در حالی است که طالبان موسیقی را پدیده‌ای غیراسلامی می‌دانند و هر آن چیزی که مردم افغانستان را به سمت خوشی هدایت می‌کند غیرشرعی معرفی می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا