افغانستان

پژوهشگران اسلامی رفتار طالبان با مردم افغانستان را عامل اسلام‌هراسی می‌دانند

شماری از پژوهشگران مسائل اسلامی و فعالان حقوق زن در افغانستان می‌گویند، رفتار خشونـت‌آمیز و ظالمانه طالبان با مردم افغانستان نوعی از برخورد زشت، سوء استفاده از نام اسلام و از جمله عوامل اسلام‌هراسی است.

خدیجه محمدی، از جمله حقوق‌دانان و فعالان حقوق زن در افغانستان می‌گوید، نظام طالبان در افغانستان به نحوی است که با بردن نام اسلام بسیاری از مردم احساس ترس و وحشت می‌کنند.

خانم محمدی می‌گوید، اسلام‌هراسی را به چشم می‌توان در افغانستان دید، چرا که طالبان که خود را نماینده اسلام می‌دانند رفتاری را نشان می‌دهند که مردم را خسته کرده و از اسلام دور می‌کند.

وی در ادامه افزود، اسلام برای زنان جایگاه ویژه‌ای را در نظر گرفته، اما طالبان بدون در نظر گرفتن این جایگاه تنها کارهایی را می‌کنند که باعث آزار زنان می‌شود و این قشر در کنار اینکه وضعیت آشفته خانواده خود را می‌بینند، بلکه خود نیز سرکوب می‌شوند.

محمد محقق، پژوهشگر اسلامی می‌گوید، وضعیت افغانستان امروز وضعیت آشفته‌ای است که میلیون‌ها افغان به دنبال فرار از این کشور هستند، خانه‌های خود را می‌فروشند تا فرار کنند و از دست طالبان راحت شوند.

وی افزود، طالبان به نام اسلام دست به کارهایی می‌زنند که جزو اسلام واقعی نیست و دستاویزی برای گروه‌های مخالف اسلام است تا اسلام را دین ضد حقوق بشر و ضد حقوق زن معرفی کنند.

دکمه بازگشت به بالا