افغانستان

طالبان اوقات کاری سال آینده را تعیین کردند

وزارت کار و امور اجتماعی گروه طالبان اوقات کاری سال 1402 را تعین کرده که در شش ماه نخست سال اوقات کاری از ساعت 8 صبح الهی 4 بعد از ظهر گفته شده است.

این وزارت امروز شنبه(27حوت) در اعلامیه‌ای گفته که در شش ماه نخست سال آینده، آغاز کار هشت صبح و ختم کار چهار عصر بوده و روزهای پنج‌شنبه شروع کار هشت صبح و ختم کار یک بعد از ظهر بدون وقفه می‌باشد.

در اعلامیه طالبان آمده که از روز‌های شنبه الی چهار شنبه با یک ساعت وقفه از ساعت یک الی دو جهت ادای نماز و صرف طعام وقفه می‌باشد.

طالبان گفته که در ماه مبارک رمضان شروع کار 8 صبح و ختم کار یک بعد از ظهر بدون وقفه می‌باشد.

اعلامیه وزارت کار طالبان افزوده که در شش ماه دوم سال، آغاز کار از شنبه الی چهار شنبه از ساعت 08:30 صبح الی 03:30 بعد از ظهر با وقفه از ساعت یک الی دو بعد از ظهر جهت صرف طعام و ادای نماز می‌باشد و همچنین روزهای پنج‌شنبه شروع کار 08:30 صبح و ختم کار ساعت 01:30 بعد از ظهر تعین شده است.

 

دکمه بازگشت به بالا