افغانستاناقتصاد

برنامه جهانی غذا: کمک‌ها به افغانستان کاهش یافته‌است

برنامه جهانی غذا (WFP) می‌گوید که کمک‌هایش را به افغانستان به دلیل کمبود بودجه در ماه مارچ کاهش داده‌است.

این سازمان با نشر گزارشی از کمک کنندگان جهانی خواسته تا کمک مالی فوری برای افغانستان در نظر بگیرند.

برنامه جهانی غذا هشدار داده که در صورت عدم تمویل برنامه‌های کمک رسانی این سازمان به افغانستان، گرسنگی در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.

این برنامه علاوه کرده است که با توجه به محدودیت‌های بودجه، دست‌کم چهار میلیون نفر در ماه مارچ فقط نیمی از آنچه را که نیاز دارند دریافت خواهند کرد.

برنامه جهانی غذا گفته است که ذخایر مواد غذایی این برنامه قبل از موعد برداشت در ماه می تمام شده است.

به گفته این نهاد، برای کمک به 13 میلیون نفر در ماه اپریل به 93 میلیون دالر ضرورت دارد و همچنین 800 میلیون دالر برای شش ماه آینده نیاز است.

این نهاد یاد آور شده که افغانستان در معرض بالاترین خطر قحطی در یک ربع قرن قرار دارد و برای میلیون‌ها نفر در این کشور، کمک‌های غذاییآخرین راه نجات است.

به گفته برنامه جهانی غذا، از آگیست 2022 در افغانستان، از هر 10 خانواده‌، نُه خانواده قادر به تهیه غذای کافی نیستند که این بالاترین میزان در جهان است.

گزارش افزوده که نزدیک به 20 میلیون شهروند افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی‌شان از کجا می‌آید و شش میلیون نفر از آنان یک قدم با قحطی فاصله دارند.

به‌گفته برنامه جهانی غذا، همچنین دو سوم جمعیت (بیش از 28 میلیون) نفر در سال 2023 در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که تقریبا سه برابر سال 2021 است.

این سازمان گفته که سطح سوءتغذیه نیز در این کشور به بالاترین حد خود رسیده است.

دکمه بازگشت به بالا