افغانستان

طالبان در واکنش به قطعنامه ارزیابی وضعیت افغانستان؛ برای مثبت نشان دادن نظام باشد

پس از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل برای ارزیابی مستقل رسیدگی به چالش‌ها در افغانستان، طالبان می‌گوید که این ارزیابی باید با هدف همکاری با طالبان انجام شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرین نشست خود قطعنامه‌ای را صادر کرده که بر بنیاد آن چالش‌ها در افغانستان به صورت مستقلانه ارزیابی خواهند شد.

لانا نسیبه، سفیر امارات در سازمان ملل گفت، این قطعنامه هیاتی را تشکیل می‌دهد تا به صورت مستقل وضعیت افغانستان در بخش‌های امنیت، هراس‌افگنی، تولید مواد مخدر، مسائل اجتماعی، بهبود حکومت و حاکمیت قانون را بررسی کند.

خانم نسیبه تاکید ورزید که از ماه آگوست ۲۰۲۱ میلادی، افغانستان در یک مسیر بسیار هشداردهنده قرار دارد و امید می‌رود که این ارزیابی پیشنهادهای با اعتباری را پیرامون چگونگی اتحاد بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی پیرامون یک دیدگاه مشترک ارائه دهد.

همزمان، طالبان می‌گوید که اگر این ارزیابی برای همکاری با مردم افغانستان و نظام این گروه در این کشورد باشد آن‌ها همکاری خواهند کرد.

سخنگوی طالبان گفت، اگر این ارزیابی برای ادامه کمک‌ها و پیشرفت‌ها انجام شود همکاری می‌کنند اما نباید تبلیغ علیه نظام این گروه باشد و معلومات نادرست ارائه کند.

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز پنجشنبه گذشته خود ماموریت یوناما را تمدید کرده و بر لزوم ایجاد گروه ارزیابی به توافق رسیده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا