افغانستان

طرح شورای عالی مقاومت برای نجات؛ نهادینه کردن قدرت در چارچوب نظام پارلمانی نامتمرکز

شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان طرحی را تحت نام «نجات افغانستان از بحران» نشر کرده است که ختم جنگ و خشونت و گذار از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب و نهادینه کردن قدرت در چارچوب نظام پارلمانی نامتمرکز بخشی از اهداف این طرح عنوان شده است.

شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان روز یک‌شنبه، ۲۸ حوت، نشستی مجازی را تحت نام «اعلام طرح سیاسی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» برگزار کرده و در آن این طرح را نشر کردند.

این شورا افزوده است: «برای پایان‌ بخشیدن به وضع اسف‌بار کنونی، نجات کشور، اعاده حاکمیت به مردم در پرتو تصویب قانون اساسی جدید و ورود به عصر بنیان‌گذاری افغانستان جدید، با ثبات، مردم‌سالار، عاری از جنگ و خشونت، کثرت‌گرا و هم‌دیگرپذیر، این طرح را پیشنهاد می‌کند.»

به گفته این شورا، این طرح را در مشوره با جهت‌ها و شخصیت‌های مختلف ترتیب داده است.

در اعلامیه این شورا آمده است که در این طرح نجات کشور و آسایش مردم، منافع ملی، مشارکت همه طرف‌ها، ثبات و توسعه پایدار، رفاه عمومی و اعاده جایگاه افغانستان و نقش مثبت و سازنده آن در مناسبات با همسایه‌گان، منطقه و جهان در نظر گرفته شده است.

شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان اهداف این طرح خود را پایان بخشیدن به جنگ و خشونت و گذار از وضعیت نامطلوب کنونی به وضعیت مطلوب، اساس‌گذاری افغانستان جدید عاری از جنگ و خشونت، کثرت‌گرا، مردم‌سالار، عدالت‌محور، فارغ از هر نوع تبعیض در پرتو ارزش‌های اسلامی با قرائت اعتدال و حاکمیت قانون، بیان کرده است.

تبدیل‌ کردن رقابت‌های مسلحانه به رقابت‌های سالم سیاسی و مدنی در قالب احزاب سیاسی برنامه‌محور و قانون‌مند، اعاده حاکمیت به مردم، مهار و نهادینه‌ کردن قدرت دولتی در چارچوب نظام پارلمانی نامتمرکز و انتخابی ‌بودن والی‌ها، شهردارها و ولسوالان از راه تدوین قانون اساسی جدید، از اهداف دیگر طرح ارایه‌ شده است.

این شورا برای رسیدن به اهداف طرح خود، چهار مرحله در نظر گرفته که مرحله نخست آن زمینه‌سازی برای مذاکرات است.

در این مرحله پیشنهاد شده است که در سطح ملی میان مخالفان طالبان یک چتر واحد ایجاد شده است.

در عین حال، این طرح خواهان تعیین آدرس مشخص به منظور تامین و تسهیل ارتباط با همه طرف‌های دخیل و موثر در سطح بین‌المللی و سازمان ملل متحد شده است.

از جمله درخواست شده است که سازمان ملل متحد زمینه گشایش یک دفتر سیاسی برای جریان‌های سیاسی مخالف طالبان در خارج را فراهم کند.

شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از جامعه جهانی خواسته است که رژیم طالبان را به رسمیت نشناسد و ارسال کمک‌ها به افغانستان را به‌گونه‌ای قطع کند که مردم این کشور از آن متضرر نشوند.

همچنان جلب حمایت طالبان از طرح ارایه ‌شده، تعیین هیأت مذاکره‌کننده از سوی این گروه و مشخص‌ کردن محل مذاکرات از دیگر خواسته‌هایی است که به شورای مقاومت سازمان ملل برای انجام آن اقدام کند.

شورای مقاومت خواستار افزایش فشار بر طالبان برای تمکین این گروه به مذاکرات شده است.

با این حال، این شورا گفته است که طالبان از پذیرش راه‌‌حل سیاسی امتناع ورزند، «مقاومت ملی» به‌عنوان گزینه مشروع به‌گونه روش‌مند تقویت و گسترش یابد.

همچنان را‌ه‌اندازی فعالیت‌های میدانی و اعتراضات جمعی و نافرمانی‌های مدنی، فلج ساختن ادارات طالبان در مرکز و ولایت‌ها و حمایت از جناح‌های میان‌رو طالبان از دیگر گزینه‌ها برای فشار بر طالبان گفته شده است.

مرحله دوم طرح ارایه شده درباره آغاز مذاکرات است. توافق روی تشکیل دولت انتقالی برای مدت دو سال با وظایف مشخص، جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیرمسوول و بازسازی نیروهای امنیتی از موارد پیشنهادی این مرحله گفته شده است.

مرحله سوم طرح شورای مقاومت درباره‌ آغاز به کار دولت انتقالی است و مرحله چهارم به دولت انتخابی اختصاص داده شده است.

گفتنی است که طالبان تاکنون در مورد این طرح ابراز نظر نکرده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا