افغانستان

ادامه بازرسی‌های خانه‌به‌خانه در شهر کابل؛ طالبان کارته‌ سخی را بازرسی کردند

منابع از شهر کابل می‌گویند که طالبان بازرسی‌های خانه‌به‌خانه را در بخش‌هایی از این شهر دوباره آغاز کرده‌اند.

منابع در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گویند که طالبان صبح روز دوشنبه، ۲۹ حوت، ساحه کارته سخی، از مربوطات ناحیه سوم شهر کابل، را بازر‌سی‌ کرده‌اند‌.

به گفته منابع، طالبان افزون بر بازرسی‌ خانه‌ها، با حضور سنگین نظامی در جاده‌ها حتا کوچه‌های فرعی را به‌شدت زیر نظر داشتند.

به دنبال انتقاد از شیوه بازرسی طالبان، جنگ‌جویان این گروه در بازرسی‌های خانه‌به‌خانه کارته‌ سخی یک پولیس زن را نیز با خود داشتند.

طالبان نگفته‌اند که هدف از راه‌اندازی بازرسی خانه‌به‌خانه در ساحه کارته سخی شهر کابل چیست.

باشنده‌گان شهر کابل با انتقاد از این بازرسی‌ها می‌گویند که طالبان بدون توجه به آرامش مردم هر زمانی که خواستند زیر نام بازرسی وارد خانه‌های آنان می‌شوند.

در کمتر از دو ماه گذشته این دومین دور بازرسی‌های خانه‌به‌خانه در ناحیه سوم شهر کابل است.

 

دکمه بازگشت به بالا