آموزشافغانستان

یونیسف: ممنوعیت آموزش دختران تصمیم کوته فکرانه طالبان است

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد “یونیسف” منع آموزش دختران از سوی طالبانرا یک تصمیم کوته فکرانه خوانده‌است.

این سازمان با نشر اعلامیه در اعتراض به منع آموزش دختران گفته که “این تصمیم ناروا و کوته‌فکرانه امیدها و رویاهای بیش از یک میلیون دختر دانش‌آموز را درهم کوبیده و نقطه‌ی عطف تلخ دیگری در تضعیف مداوم حقوق دختران و زنان در سراسر کشور است.”

بربنیاد اعلامیه این سازمان، دختران در سراسر افغانستان بیش از سه سال است که به‌دلیل همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های طالبان از آموزش باز مانده‌اند و این محرومیت بر روان، رفاه کلی و آینده دختران صدمه رسانده‌است.

اعلامیه افزوده، “دختران و نوجوانان، از جمله افراد دارای معلولیت حق تحصیل دارند. جلوگیری از یادگیری دختران نیز پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و نظام سلامت کشور خواهد داشت.” در اعلامیه آمده که دختران در افغانستان از یونیسف می‌خواهند تا راه‌حل های عملی برای آموزش آن‌ها پیدا کند.

مریم، دانش‌آموز صنف ششم به یونیسف گفته است: “رفتن به مکتب نور زندگی است. اگر به مکتب نرویم، زندگی ما تاریک خواهد شد.” این سازمان تاکید کرده که در کنار هر دختر و زنی در افغانستان می‌ایستد و از طالبان می‌خواهد که به تمام دختران اجازه دهند تا به مکتب بازگردند.

به گفته این سازمان، “دختران باید اجازه داشته باشند که به تحصیلات خود ادامه دهند، از سلامت روان خود محافظت و به آینده‌ی کشور خود کمک کنند.”

این در حالی است که سال تعلیمی و تحصیلی در حال آغاز شدن است، اما طالبان تا هنوز در مورد بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران چیزی نگفته‌اند.

دکمه بازگشت به بالا