افغانستان

درخواست طالبان برای دعوت شدن در نشست‌های منطقه‌ای به عنوان حاکمان افغانستان

وزیر خارجه طالبان در دیدار با نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان خواستار دعوت این گروه به نشست‌های منطقه‌ای شده است.

در بیانیه منتشر شده از طرف طالبان آمده است که آقای متقی در دیدار با عبدالعزیز کاملوف، نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان گفته است که حضور نمایندگان طالبان به اهمیت نشست‌های منطقه‌ای می‌افزاید.

این در حالی است که طالبان بارها خواستار حضور نمایندگان این گروه در نشست‌های مرتبط با افغانستان شده‌اند، اما تاکنون هیچ کشوری این گروه را برای نشست‌های منطقه‌ای دعوت نکرده است.

براساس این بیانیه، وزیر خارجه طالبان از موضع‌گیری مثبت ازبکستان پیرامون افغانستان قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرده که دو کشور از طریق روابط دوجانبه برای مسائل مشترک راه‌حلی جستجو کند.

در این بیانیه به نقل از نماینده ازبکستان برای افغانستان آمده است که این کشور آماده گفتگو با طالبان و مشورت در زمینه‌های زراعت و مدیریت آب است.

این در حالی است که با گذشت دو سال از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه تا کنون از سوی هیچ گروهی به رسمیت شناخته نشده است.

دکمه بازگشت به بالا