جهان

تیراندازی خونین یک دختر نوجوان در مکتب ابتدایی در امریکا

بر اثر تیراندازی در مکتب ابتدایی در امریکا دستکم شش نفر کشته شدند.

بر اثر تیراندازی در مکتب ابتدایی در امریکا دستکم شش نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه سه تن از قربانیان این تیراندازی کودکان مکتب هستند.

عامل این تیراندازی که یک دختر نوجوان بود به دست پولیس کشته شد.

این تیراندازی در یک مکتب ابتدایی خصوصی وابسته به کلیسا در نشویل در تنسی امریکا رخ داد.

دکمه بازگشت به بالا