افغانستان

افغانستان به جهنمی برای خبرنگاران تبدیل شده است

گروهی از خبرنگاران افغان با ارسال نامه‌ای بلند بالا به دبیرکل سازمان ملل متحد گفته‌اند: ‌«افغانستان به جهنمی برای خبرنگاران تبدیل شده است.»

این افراد از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهند تا از آزادی بیان و امنیت خبرنگاران در کشور حمایت همه‌جانبه داشته باشد.

نویسندگان این نامه گفته‌اند، ۳۷۸ رسانه در افغانستان معادل با ۶۰ فیصد کل رسانه‌ها در کشور یا بسته شده‌اند یا در آستانه تعطیلی کامل قرار دارند.

در این نامه به خروج اجباری بسیاری از خبرنگاران اشاره شده و آمده است که خبرنگاران افغان در کشورهای مختلف سرگردان و بی‌سرنوشت هستند.

در این نامه هشدار داده شده است که بسیاری از خبرنگاران افغان برای تامین مخارج خانواده‌های خود در ایران و پاکستان مجبور شده‌اند تا گرده‌های خود را به فروش برسانند.

افزون بر این، گفته شده که خبرنگاران باقیمانده در افغانستان نیز با تهدید، تحقیر، شکنجه و قتل مواجه شده‌اند و تاکنون طالبان ۱۵۰ خبرنگار را بازداشت و شکنجه کرده است.

نویسندگان این نامه از دبیرکل سازمان ملل درخواست کرده‌اند تا به نهادهای حامی و مدافع خبرنگاران افغانستان توجه بیشتری داشته باشد و از این سازمان‌ها حمایت بیشتری کند.

دکمه بازگشت به بالا