افغانستان

راه‌اندازی سیستم جدید برداشت پول از ماشین‌های اتومات صرافی

د افغانستان بانک امروز (چهارشنبه ۹ حمل) با راه اندازی یک برنامه جدید برداشت پول از ماشین های اتومات صرافی گفته است که برای فراهم آوری سهولت‌های لازم تادیاتی برابر با معیارهای عصری کنونی برای شهروندان متعهد است .

د افغانستان بانک – می‌گوید که اکنون شهروندان می‌توانید با استفاده از کارت Afpay از حساب بانکی شان از طریق همه ماشین‌های اتومات صرافی پول برداشت نمایند.

این بانک در یک اعلامیه گفته است که:«دیگر نیاز نیست در قطارهای طویل منتظر دریافت پول بمانید.»

به گفته این بانک – شهروندان می‌توانند این کارت را از همه بانک‌های تجارتی دریافت نمایند.

با داشتن کارت Afpay از مزایای ذیل مستفید شده می‌توانید:

– برداشت پول از طریق ماشین‌های اتومات صرافی تمام بانک‌های داخلی

– انتقال پول

– خریداری

– پرداخت بل برق

– تحویلی تعرفه های دولتی

– اخذ پول و انجام سایر خدمات از طریق ماشین

– همچنان خدمات USSD و مبایل آپلیکیشن با استفاده از کارت Afpay

دکمه بازگشت به بالا