افغانستان

طالبان یک استاد دانشگاه بدخشان را بازداشت کردند

منابع محلی می‌گویند، استخبارات طالبان یک استاد دانشگاه بدخشان را بازداشت و به جای نامعلومی انتقال داده اند.

سخیداد سنگین استاد دانشگاه بدخشان روز سه‌شنبه، 15 حمل، به اتهام حمایت از تحصیل دختران و انتقاد از این گروه بازداشت شده است.
به گفته منبع این استاد زبان انگلیسی را در دانشگاه بدخشان تدریس می‌کرده است. و همچمنان وی از قوم هزاره و مذهب اسماعلیه استان بدخشان می‌باشد.
اکنون هم چندین استاد دانشگاه ونویسنده به دلیل انتقاد از این گروه و حمایت از تحصیل دختران بازداشت شده اند و در زندان های این گروه زیرشکنجه قرار دارند.

دکمه بازگشت به بالا