افغانستان

ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل؛ اتحادیه اروپا در ادامه حمایت‌اش بازنگری می‌کند

اتحادیه اروپا تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد را «تبعیض‌آمیز» خواند و آن را «نقض قوانین بین المللی» دانسته است.

این اتحادیه روز جمعه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که فرمان جدید طالبان وضعیت زنان و دختران را در افغانستان وخیم‌تر می‌کند.

اتحادیه اروپا همچنان گفته که کارمندان زن نباید جایگزین شوند و هشدار داده است که این اتحادیه روند ارایه کمک‌هایش از فعالیت‌هایی که نمی‌توانند براساس رویکرد اصولی اتحادیه اروپا و بدون در نظر گرفتن جنسیت ادامه پیدا کند، بازنگری می‌کند.

در این اعلامیه آمده است: «این تصمیم زنان را در معرض آسیب پذیری فزاینده قرار می‌دهد و پیامدهای مستقیم و کشنده دارد، زیرا ممنوعیت زنان از کار باعث اختلال در ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه، نیازهای اساسی و خدمات به بخش بزرگی از کل جمعیت افغانستان از جمله زنان، کودکان و مردان می‌شود.»

اتحادیه اروپا یادآوری کرده است که افغانستان با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و بیش از ۲۸ میلیون نفر در این کشور نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارد.

این اتحادیه افزوده است که میلیون تن هم اکنون در معرض گرسنگی قرار گرفته‌اند.

اتحادیه اروپا این تصمیم طالبان را محکوم کرده و از حکومت سرپرست طالبان خواست که در تصمیم‌شان بازنگری کرده و به‌گونه‌ی فوری به زنان و دختران اجازه دسترسی به آموزش، کار و تمام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را بدهد.

این اعلامیه افزوده است: «اتحادیه اروپا بر تعهد خود بر ادامه تعامل و ارایه کمک به نفع مردم افغانستان در چارچوب یک رویکرد اصولی تاکید می‌کند. ما از طالبان می‌خواهیم که به زنان اجازه دهد تا به طور مساوی و معنادار در ارایه کمک‌ها و خدمات سهم بگیرند.»

بر بنیاد این اعلامیه؛ «همانطور که اتحادیه اروپا در نتیجه‌گیری شورا ۲۰ مارچ ۲۰۲۳ اعلام کرد، در مواردی که نمی‌توان فعالیت‌ها را مطابق با رویکرد اصولی اتحادیه اروپا ادامه داد، یعنی ارایه کمک بدون تبعیض، بدون در نظر گرفتن جنسیت، حمایت از آن فعالیت‌ها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.»

اتحادیه اروپا یک بار دیگر از طالبان خواست که به وعده‌های خود عمل کرده و برای احترام و حمایت از حقوق بشر و ارایه خدمات اساسی برای تمام مردم افغانستان، مطابق با گفته‌ها و وعده‌های قبلی خود، گام بردارد.

دکمه بازگشت به بالا