افغانستان

یک پزشک در بدخشان به شکل مرموز کشته شد

منابع محلی می‌گویند، آمر بیمارستان روستای شتک شهرستان ارگو بدخشان به گونه مرموز کشته شده‌است.

دکتر صمیم، آمر بیمارستان روستای شتک شهرستان ارگو استان بدخشان، دی‌شب هنگام در بستر خواب‌‌اش به قتل رسیده‌است.
طالبان قتل این پزشک را تأیید کردند، اما از ارائه جزیات بیشتر خود داری کردند.
منابع از بیمارستان حوزوی بدخشان گفتند، جسد این پزشک صبح امروز دوشنبه، به این بیمارستان آورده‌شده‌است.
گفته‌می‌شود، آقای صمیم باشنده اصلی بلخ بود و در شهرستان ارگو بدخشان به صفت آمر بیمارستان اجرای وظیفه می‌کرده‌است.

دکمه بازگشت به بالا