افغانستانجهان

مبادله و آزادی بیش از 320 اسیر عربستانی و یمنی

۲۵۰ اسیر از ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در مقابل آزاد شدن ۷۲ اسیر ائتلاف سعودی مبادله شدند.

به گزارش امور بین الملل خبرگزاری جمهور، شبکه تلویزیونی العالم از مبادله ۲۵۰ اسیر از نیرو‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن و رسیدن آن‌ها به صنعاء در مقابل آزاد شدن ۷۲ اسیر وابسته به ائتلاف سعودی مقابل خبر داد. اولین گروه از اسیران یمنی وابسته به ارتش و کمیته‌های مردمی یمن وارد میدان هوایی بین المللی صنعاء شدند.

این گروه از اسیران یمنی در چارچوب عملیات مبادله اسیران بر اساس توافق سابق بین دولت نجات ملی یمن در صنعاء و جریان‌های ائتلاف سعودی آزاد شده اند. عملیات مبادله اسرا سه روز ادامه خواهد یافت و شامل آزاد شدن ۷۰۶ اسیر از ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در مقابل آزاد شدن ۱۸۱ اسیر طرف مقابل خواهد بود که اکثر این اسیران فرماندهان جنگ هستند.

میدان هوایی بین المللی صنعاء شاهد اقدام بشردوستانه و ورود ۲۵۰ اسیر وابسته به ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بود که در قبال آزاد شدن ۷۲ اسیر از جریان‌های وابسته به ائتلاف سعودی آزاد شده اند. عملیات مبادله اسیران با حضور کمیته صلیب سرخ جهانی و کمیته امور اسیران صورت گرفت.

مبادله اسیران آزاد شده بر اساس توافق سابقی در جینوا، بین دولت نجات ملی یمن در صنعا و جریان قبلی ائتلاف سعودی صورت گرفته است. عملیات مبادله اسرا در چندین مرحله صورت خواهد گرفت و سه روز پیاپی ادامه خواهد داشت.

احمد ابوحمرا عضو کمیته ملی امور اسیران یمنی: امروز دو هواپیما در میدان هوایی صنعاء به زمین نشست که مسافران آن‌ها شامل ۲۵۰ اسیر از نیرو‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن است. در مقابل ۷۲ اسیر از طرف مقابل نیز به ولایت عدن اعزام خواهند شد. فردا نیز ۳۵۰ اسیر از نیرو‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به صنعاء خواهند رسید که ۲۵۰ اسیر از عربستان سعودی به یمن وارد خواهند شد. در مقابل ۱۵ اسیر از نیرو‌های سعودی و ۳ اسیر از نیرو‌های سودانی آزاد خواهند شد.

رسیدن اسرا به میدان هوایی بین المللی صنعاء، با مراسم استقبال رسمی و مردمی باشکوهی همراه بود. همه شرکت کنندگان در این مراسم از صبر اسیران و خانواده‌های آن‌ها تمجید و قدردانی کردند. این روز به منزله پیروزی اراده آزادگان و اولین بشارت‌های محقق شدن پیروزی بزرگ و همچنین محقق کردن استقلال به دور از قیمومیت‌های خارجی به شمار می‌آید.

دکمه بازگشت به بالا