افغانستانجهان

سیگار: فعالیت امریکا در افغانستان زیر اداره طالبان را بررسی می‌کنیم

اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان “سیگار” می‌گوید که فعالیت امریکا در افغانستان زیر اداره طالبان را بررسی می‌کند.

این اداره شب گذشته 25 حمل، در تویترش نوشته که این بررسی‌ها را به درخواست کمیته امور خارجی مجلس نماینده‌گان امریکا انجام می‌دهد.

به گفته این اداره، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا در ماه مارچ سال جاری میلادی از این نهاد خواسته که فعالیت‌های جاری دولت این کشور در افغانستان را در 14 بخش بررسی کند.

سیگار افزوده، در پاسخ به این درخواست، سه تعامل جدید را در افغانستان روی دست می‌گیرد.

بررسی استفاده از وجوه اختصاص داده شده امریکا به نفع مستقیم طالبان، خرید، انتقال، تبدیل و استفاده از دالرهای کمک شده این کشور برای فعالیت‌ها در افغانستان پس از تسلط طالبان و نظارت بر سازمان‌های بین‌المللی عمومی که کمک‌های مالی امریکا در افغانستان را دریافت می‌کنند، از وظایف تازه سیگار در ماموریت جدیدش در افغانستان گفته شده است.

به گفته سیگار، این بررسی، ماموریت کمک‌های مالی امریکا از ماه آگست سال 2021 تا ده روز نخست ماه اپریل سال 2023 میلادی را در بر خواهد گرفت.

دکمه بازگشت به بالا