افغانستان

سومین مورد خودکشی در ۲۴ ساعت اخیر؛ یک نوجوان در بامیان خود را حلقه آویز کرد

منابع گفتند که یک دانش‌آموز مکتب در بامیان خود را حلقه آویز کرده به زندگی‌پایان داده است.

یک پسر بچه‌ ۱۸ ساله، امروز در بامیان خودکشی کرده است. به گفته منابع این پسر نوجوان دانش آموز صنف/ کلاس، ۱۲ مکتب در بامیان بوده است.

انگیزه خودکشی این نوجوان مشخص نشده است.

این در حالیست که در ۲۴ ساعت گذشته یک جوان در بدخشان و یک جوان در استان غور خودکشی کردند. این سومین مورد خودکشی در ۲۴ ساعت گذشته است.

دکمه بازگشت به بالا