افغانستان

عبارت تکراری طالبان به همسایگان؛ حکومت این گروه همه‌شمول است

طالبان در واکنش به بیانیه وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در نشست دو روزه سمرقند گفتند، حکومت این گروه همه‌شمول است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان می‌گوید، بحث تشکیل ساختار حکومتی این گروه مربوط به داخل افغانستان است و در عین حال هیچ تهدیدی از سمت افغانستان به دیگر کشورهای منطقه وجود ندارد.

وی در ادامه افزود، افغانستان در حال حاضر دارای صلح، ثبات و امنیت است و به طور غیرمستقیم گفت که نظام فراگیر در جایی دیده نمی‌شود.

این در حالی است که در پایان نشست سمرقند که کشورهای همسایه افغانستان در آن حضور داشتند، نسبت به تهدیدات امنیتی از سمت افغانستان ابراز نگرانی شده است.

در این بیانیه از طالبان خواسته شده تا به حقوق اساسی شهروندان کشور احترام داشته باشند و از حقوق همه زنان، کودکان و اقوام پشتیبانی کند.

در عین حال، آگاهان امور سیاسی نیز بر این باورند که این نشست تاثیری بر وضعیت افغانستان ندارد و تنها به دلیل نگرانی‌های کشورهای همسایه از وضعیت امنیت منطقه برگزار شده است.

دکمه بازگشت به بالا