افغانستان

طالبان در قندهار و هلمند پروژه‌های تعلیمی را متوقف کردند

وزارت معارف زیر کنترل طالبان با ارسال مکتوبی به ریاست‌های معارف زیر کنترل این گروه در قندهار و هلمند، دستور توقف پروژه‌های تعلیمی در این دو ولایت را داده است.

منابع روز یک‌شنبه، ۲۷ حمل، مکتوب وزارت معارف طالبان را در اختیار روزنامه ۸صبح داده‌اند.

منابع می‌افزایند که این پروژه‌های تعلیمی شامل صنف‌های محلی و دیگر پروژه‌ها است که همراه معارف این ولایت‌ها به‌گونه مختلط فعالیت داشتند.

در مکتوب آمده است که فعالیت موسسه‌های تعلیمی تا زمانی‌ که هیات تعیین‌شده در مورد تمام پروژه‌های تعلیمی تحقیق می‌کند و موارد اختلافی حل نشده، متوقف است.

در این مکتوب همچنان تذکر داده شده است که فعالیت این پروژه‌ها تا امر بعدی متوقف باشد.

این در حالی است که با تسلط طالبان در افغانستان، نزدیک به دو سال می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شده‌اند.

 

دکمه بازگشت به بالا