افغانستان

طالبان یک افسر سابق پولیس زن را در غزنی بازداشت کردند

منابع محلی می گویند نیروهای طالبان یک نیروی سابق پولیس زن را در استان غزنی بازداشت کرده و به جای نامعلومی انتقال داده اند.

این پولیس زن “مهتاب همدرد” نام دارد، دو شب پیش از سوی نیروهای استخبارات گروه طالبان از ساحه”نوآباد” شهر غزنی بازداشت شده و به جای نامعلوم منتقل شده است.
به گفته منبع خانم مهتاب، در دولت پیشین در بخش زنانه زندان دایکندی وظیفه داشت که پس از سقوط جمهوریت بیکار شده بود.
پیش از این نیز طالبان شماری از افسران و نیروهای سابق پولیس زن را از شماری استان‌های کشور بازداشت کردند اکثریت شان تاکنون هم در زندان این گروه به سر می برند.

دکمه بازگشت به بالا