نگاه‌هاویدئو

ویدئو؛ طنز تلخ روزگار و درس عبرت ناک تاریخ

این ملا،
پشتون پاکستانی است. می گوید ما وطن خود پاکستان را خراب نمی کنیم که برای ما حیثیت مادر را دارد. اما اگر قدرت ما یعنی قدرت خراب کاری ما را می خواهید ببنید، به کشور همسایه، افغانستان بروید ببنید.

طنز تلخ روزگار و درس عبرت ناک تاریخ اگر عقل و اراده ای برای عبرت آموزی باشد این است که بسیاری از نظامیان و سیاست مداران پاکستانی که کشور همسایه ی همزبان و هم فرهنگ خود افغانستان را بی ثبات ساختند، سوزاندند و تخریب کردند، پشتون پاکستانی بودند:

از جنرال نصیرالله بابر تا جنرال اختر عبدالرحمن، جنرال حمیدگل و جنرال درانی تا مولوی فضل الرحمن و مولوی سمیع الحق.
چرا؟

به قول این آخوند پاکستانی، طالبان را خوب الاغ ساخته اند:
“ما کشور خود را ویران نمی کنیم چون حیثیت مادر ما را دارد اگر زور ویرانی ما را میبینبد به کشور همسایه (افغانستان) مراجعه کنید.”

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا