افغانستان

ادعای طالبان: حکومت ما از حکومت‌های منطقه کم نیست

با اوج گرفتن بحران‌های مختلف در کشور، مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه گروه طالبان ادعا می‌کند که حکومت این گروه از حکومت‌های منطقه کم نیست.

حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه گروه طالبان بعد از ظهر امروز پنج‌شنبه(7 ثور) بخش‌ از گفته‌های متقی را که با کارمندان وزارت خارجه عید مبارکی دارند را نشر کرده است.

متقی ادعا می‌کند که امروز حکومت ما با حکومت‌های منطقه برابر است و امنیت ما اگر از امنیت حکومت‌های منطقه زیاد نباشد کم نیست.

به گفته متقی پول افغانی در سطح جهانی تنها پول است که در مقابل دالر روز به روز ارزش پیدا می‌کند و نرخ‌های مواد اولیه هم نسبت به کشور‌های منطقه قیمت پایین دارند.

این گفته‌های متقی در حال مطرح می‌شوند که با تسلط مجدد طالبان در افغانستان، کشور‌ با بحران‌های جدی بشری، فقر و بیکاری دست و پنجه نرم کرده و شهروندان در حال فرار از کشور هستند.

با تسلط گروه طالبان در کشور دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران دانش آموز و دانش‌جو مسدود شده و 99 درصد شهروندی نیز با نا امیدی و نگرانی به آینده مبهم زندگی می‌کنند.

 

دکمه بازگشت به بالا