آموزشافغانستان

شورای امنیت ممنوعیت کار زنان در ملل متحد از سوی طالبان را نکوهش کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک قطعنامه تصمیم طالبان در باره ممنوعیت زنان در افغانستان از کار در سازمان ملل متحد را نکوهش کرد و از رهبران طالبان خواست تا به سرعت تصمیم خود را لغو کنند.

این قطعنامه که به اتفاق آرا تصویب شد، خواستار «مشارکت کامل، برابر، معنادار و ایمن زنان و دختران در افغانستان» شده و از همه کشورها و سازمان‌های که بر طالبان نفوذ دارند، خواسته است که از سیاستی کار بگیرند که طالبان را وادار به لغو محدودیت های شان کنند.

طالبان پس از سقوط نظام جمهوریت در آگست ۲۰۲۱، فرمان‌هایی برای محروم کردن زنان و دختران از حقوق اولیه شان صادر کرده اند. طالبان دختران را از رفتن به مکتب و مراکز آموزشی منع کرده و دانشگاه ها را برای زنان مسدود کرده اند. طالبان همچنان زنان را از کار برای نهادهای دولتی و نیز اخیرا کار در نهادهای سازمان ملل متحد، ممنوع کرده اند.

سازمان ملل متحد در اوایل اپریل ممنوعیت زنان از کار در نهادهای این سازمان را نکوهش کرده و آن مغایر با قوانین بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد دانست. ملل متحد همچنان گفته است که تا ۵ می، ادامه فعالیت اش در افغانستان را بازنگری می‌کند.

این در حالی است که افغانستان با بحران اقتصادی شدید روبه رو است. بر اساس گزارش ها، ۲۸.۳ میلیون نفر در افغانستان در جریان سال جاری به کمک بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

از سویی هم سازمان ملل متحد، از جامعه جهانی خواستار ۴.۶ میلیارد دالر کمک برای جلوگیری از بحران انسانی در این کشور شده است. اداره هماهنگ ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد نیز هشدار داده است که کمترین بودجه از سوی جامعه جهانی برای فعالیت ملل متحد در افغانستان در نظر گرفته است.

قطعنامه شورای امنیت «نگرانی عمیق» سفیران را در باره ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل بیان می کند و می گوید که این تصمیم «تأثیر منفی و شدید» بر عملیات کمک رسانی سازمان ملل در سراسر کشور خواهد داشت، به شمول ارائه کمک‌های حیاتی و خدمات اساسی به آسیب پذیرترین افراد.

در همین حال، قطعنامه شورای امنیت افزوده است که مأموریت کمک ‌رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» تا لغو محدودیت های طالبان، نمیتواند وظایف بشردوستانه خود را انجام دهد.

این قطعنامه تاکید کرده است که این ممنوعیت «در تاریخ سازمان ملل متحد بی‌سابقه بوده است».

این قطعنامه همچنین بر نیاز فوری به رسیدگی به «وضعیت وخیم اقتصادی و انسانی» افغانستان و کمک به این کشور برای احیای خودکفایی بار دیگر تاکید کرده است. قطعنامه بر اهمیت به کارگیری از دارایی‌های مسدود شده افغانستان از سوی هم بانک مرکزی که اکنون زیر اداره طالبان است به سود مردم افغانستان، تاکید کرده است.

با این حال، شورای امنیت، از ادمه کار «یوناما» در کشور پشتیبانی کرده و و از تمام طرف‌ها در افغانستان به ویژه طالبان خواسته است تا «امنیت، ایمنی و آزادی گشت و گذار سازمان ملل متحد و کارمندان آن در سراسر کشور را تضمین کنند.»

دکمه بازگشت به بالا