افغانستان

کارمند محلی دفتر یونما در پنجشیر بازداشت شد

منابع محلی می‌گویند، نیروهای استخبارات طالبان کارمند محلی دفتر یونما رااز روستای عبدالله‌خیل شهرستان دره استان پنجشیر بازداشت کرده و به جای نامعلومی انتقال داده اند.

استخبارات طالبان روز گذشته شمس الرحمن، کارمند ساحوی دفتر یونما در پنجشیر و باشنده اصلی روستای مرجان دره عبدالله‌خیل شهرستان دره را از خانه اش بازداشت کرده اند.

تاکنون مشخص نشده که این کارمند ساحوی دفتر یونما به چه اتهامی از سوی طالبان بازداشت شده است.
این در حالی‌ست که طالبان روز گذشته نیز یک باشنده پنجشیر را در کابل بازداشت کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا