افغانستان

صدها افغان واجد شرایط در انتظار دریافت پناهندگی از دولت بریتانیا

براساس گزارش منتشر شده از سوی مجلس عوام انگلیس، بسیاری از افغان‌هایی که واجد شرایط دریافت پناهندگی این کشور هستند تا هنوز نتوانسته‌اند پناهندگی خود را دریافت کنند.

هزاران نفر از مردم افغانستان با وعده دریافت پناهندگی انگلیسی با نیروهای این کشور طی ۲۰ سال گذشته همکاری کرده‌اند و هنوز هم در این مسیر بدون سرنوشت باقی مانده‌اند.

کمیته منتخب دفاعی مجلس عوام انگلیسی در گزارش خود مدعی شده است که بیشتر از سه هزار نفر از شهروندان افغانستان که واجد شرایط دریافت پناهندگی بوده‌اند با وجود گذشته بیشتر از دو سال هنوز هم در افغانستان باقی مانده‌اند.

در این گزارش آمده است، کسانی که در جریان ۲۰ سال اشغال افغانستان از سوی آمریکا و ناتو با نیروهای بریتانیایی همکاری کرده‌اند اکنون در وضعیت خطرناک و مرگباری قرار دارند و ممکن است با اقدامات تلافی‌جویانه طالبان مواجه شوند.

در عین حال، توبیاس الوود، رییس کمیته منتخب دفاعی مجلس برتیانیا نیز می‌گوید، خروج سراسیمه و مرگبار انگلیس از افغانستان فصل تاریکی در تاریخ نظامی این کشور بوده است.

 

دکمه بازگشت به بالا