افغانستان

دبیر کل سازمان ملل متحد: میلون‌ها نفر در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند

انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، گفته است کارمندان زن این سازمان باید دوباره به کار برگردند تا به میلیون‌ها نفر در افغانستان که به کمک فوری نیاز دارند خدمات ارایه شود.

دبیر کل سازمان ملل متحد در رشته تویتی امروزیک‌شنبه می‌گوید امدادگران زن این سازمان می‌توانند خدمات بهتری را برای نیازمندان در سراسر افغانستان انجام دهند؛ ضرور است که آن‌ها دوباره به فعالیت‌های خود برگردند زیرا حضور شان در کمک رسانی  بهتر برای زنان و دختران این کشور ضرور است.

گوترش، همچنان می‌افزاید کلید دست یابی میلون‌ها نفر که به کمک‌های فوری نیاز دارند برگشت امداد گران این سازمان به مسولیت‌های شان است.

گروه طالبان فعالیت کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان را یک ماه پیشتر منع کردند که این کار آن‌ها باعث قطع خدمات سازمان ملل متحد برای مردم نیازمند در سراسر افغانستان شده است.

دکمه بازگشت به بالا