افغانستان

پرچم اتحادیۀ اروپا در کابل به احترام قربانیان حمله تروریستی مکتب سیدالشهدا نیمه برافراشته شد

امروز در افغانستان عزای ملی است و باید تمامی نهاد های ملی و دولتی در داخل و نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون پرچم کشوررا به حالت نیمه برافراشته در آورند.

مگر این کار تنها منحصر به نمایندگی های سیاسی افغانستان نمانده است .

نمایند‌گی اتحادیۀ اروپا در کابل برای همبست‌گی با مردم افغانستان، پرچم خود را پایین آورده است.

اتحادیۀ اروپا در توییتی نوشته است: «امروز، ما پرچم خود را در همبسته‌گی با مردم افغانستان پایین می‌آوریم. به یاد قربانیان حملات وحشیانه در دشت- برچی، پل‌علم و همه کسانی که در سراسر افغانستان قربانی این‌گونه خشونت‌ها شده‌اند. اتحادیۀ اروپا در دست‌یابی به صلح در کنار مردم افغانستان ایستاده است».

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا