افغانستان

بیش از ۸۰۰ مهاجر افغان از پاکستان به کشور برگشتند

وزارت امور مهاجرین وعودت‌کنند‌گان اعلام کرده است که بیش از ۸۰۰ نفر از اتباع افغانستان از طریق مرز اسپین بولدک، خاک پاکستان را ترک کرده و به کشور بازگشته‌اند.

این وزارت در توییتر نگاشته است که ۸۴۱ مهاجر افغان در روزهای ۱۹ و ۲۰ ثور از پاکستان به وطن بازگشتند.

براساس معلومات فرماندهی مرزی «اسپین بولدک» کندهار ۱۴۱ خانواده عودت‌کننده شامل ۸۱۷ نفر به صورت داوطلبانه و ۲۴ نفر دیگر به عنوان اخراجی به افغانستان بازگشته‌اند.

به گفته این وزارت، عودت‌کنندگان پس از ثبت مشخصات برای دریافت کمک به دفاتر سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شده‌‌اند.

 

دکمه بازگشت به بالا