افغانستان

مولوی عبدالکبیر بحیث سرپرست ریاست‌الوزرای طالبان تعیین شد

مولوی عبدالکبیر به فرمان ملا هبت‌الله به عوض ملا محمد حسن آخند سرپرست رییس الوزرای امارت اسلامی تعیین شده است.

منبع می‌گوید که وضعیت صحی ملا محمد حسن آخند، خوب نیست از همین رو مولوی عبدالکبیر از سوی رهبری امارت اسلامی بحیث سرپرست ریاست‌الوزرا تعیین شده است.

حسن حقیار، رییس تشریفات دفتر معاونت سیاسی ریاست‌الوزرا در صحبت با رسانه‌ها تعیین مولوی عبدالکبیر بحیث سرپرست ریاست‌الوزرا را تایید کرده و دلیل کنار رفتن ملا حسن آخند را کهولت سن و بیماری عنوان کرده است.

مولوی عبدالکبیر پیش ازین در کابینه امارت اسلامی بحیث معاون ریاست الوزا فعالیت می‌کرد.

او قبل از رویکار آمدن دوبارهٔ امارت اسلامی در افغانستان جزء تیم مذاکره کننده امارت اسلامی در قطر بود.

 

دکمه بازگشت به بالا