افغانستان

وزارت خارجه ترکمنستان از اعزام سه داکتر زن به افغانستان خبر داد

همزمان با تشدید نگرانی‌ها از عدم دسترسی زنان به خدمات صحی، وزارت امور خارجه ترکمنستان اعلام کرده که سه داکتر زن را برای ارائه کمک‌های صحی به زنان افغان عازم افغانستان کرده است.

این وزارت اعلام کرده که داکتران اعزام شده ارائه خدمات صحی برای زنان افغان را در زایشگاه تورغندی در ولایت هرات آغاز کرده‌اند.

قبل از اعزام داکتران زن از ترکمنستان، زایشگاه تورغندی تا سوم می بازسازی شد و تجهیزات پزشکی و همچنین دارو توسط دولت ترکمنستان برای تجهیز این مرکز فرستاده شده بود.

گفته می شود که داکتران زن ترکمن تا پایان ماه جاری در افغانستان خدمت خواهند کرد.

وزارت امور خارجه ترکمنستان بر ادامه ارسال کمک های بشردوستانه مورد نیاز برای مردم افغانستان در این روزهای سخت تاکید کرده است.

زایشگاه تورغندی با حمایت مالی دولت ترکمنستان در 2016 ساخته و افتتاح شد.

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت افغانستان چند روز پیش اعلام کرد که حداقل 50 درصد مردم افغانستان در مناطق دور افتاده روستایی به خدمات صحی دسترسی ندارند.

فقدان امکانات و خدمات صحی مناسب، به ویژه برای زنان و کودکان تحت حکومت طالبان در افغانستان، یک چالش بزرگ تلقی می شود.

طالبان در حالی که زنان افغان را از کار در نهادهای دولتی و سازمان های غیردولتی منع می کند، همچنان از جامعه جهانی می خواهد که به بخش صحت در افغانستان کمک کند.

در حال حاضر، افغانستان بیشترین تلفات مادران را در جهان دارد که ممکن است با کمبود روزافزون منابع و امکانات بدتر شود.

دکمه بازگشت به بالا