افغانستان

طالبان یک افسر دیگر قطعات خاص سابق را به قتل رساند

احمد ولی افسر قطعات خاص در حکومت پیشین و باشنده ولسوالی رخه ولایت پنجشیر بود طالبان اشغالگر و مرتد احمد ولی را دو ماه پیش از ولایت کابل دستگیر کرده و به جای نامعلومی انتقال داده بودند.

طالبان شب گذشته جسد احمد ولی را که به اثر شکنجه در زندان جان سپرده بود به فامیلش تحویل دادند.

دکمه بازگشت به بالا