افغانستان

ترمیم ۳۵۷۳ عراده وسایط مختلف‌النوع نظامی در یک سال گذشته

وزارت دفاع ملی می‌گوید که طی سال گذشته به تعداد ۳۵۷۳ عراده وسایط مختلف النوع نظامی در کندک حمایه لوژستیک قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید ترمیم و آماده‌ی استفاده قرار گرفته است.

به گفته مسولان قول اردو، این وسایط و وسایل در اداره قبلی تخریب شده بودند.

همچنان مسئولین قول‌ اردو گفته اند که این وسایط متعلق به بیت‌المال است، برای ادامه ترمیم و محافظت از آنان از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزد.

درهمین حال ۱۱ عراده تانک ضربتی در قول اردوی ۳۱۳ مرکزی، ترمیم و آماده‌ی استفاده قرار گرفت.

وزارت دفاع همچنان گفته است که ترمیم و فعال سازی وسایط و تجهیزات در ورکشاپ‌های این وزارت‌ توسط منسوبین مسلکی و تخنیکی ادامه دارد.

دکمه بازگشت به بالا