جهاننگاه‌ها

رسانه های تمویل شده غربی صادق نیستند

هواداران غربی ها و رسانه های فارسی زبان مورد تمویل غربی ها دروغ می گویند و حتی به دموکراسی و ارزش های آن که خود را حامی آن تلقی می کنند، صادق نیستند

در دوران حمله ی امریکا به افغانستان در سال 2001 و سپس حضور نظامی امریکا و ناتو که دولتی تحت حمایت آنها شکل گرفت و بیست سال دوام کرد، عضویت بیست و پنج در صد زنان در پارلمان افغانستان در قانون اساسی تسجیل یافت و حضور 25 در صد زنان در پارلمان از الزامات قانون شد.
وقتی امریکایی ها و ناتو به دولت مورد حمایت شان پشت کردند و با طالبان به عنوان نظام و حکومت اسلامی آینده توافق نامه امضا کردند و سپس به حضور شان در افغانستان پایان دادند، و حتی قبل از رفتن شان در واقع نظام اسلامی مورد توافق حاکم شد، حضور زنان هم از پارلمان و هر جای دیگر پایان یافت.

اما در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سه روز قبل ترکیه(14 می 2023) که رسانه های غربی آنرا رقابت میان اسلام گرایی و سکولاریزم خواندند و تبلیغ کردند، عضویت زنان با پیروزی 121 نامزد در پارلمان 600 عضوی ترکیه به بالاترین میزان حضور زنان در تاریخ پارلمان ترکیه رسید. جالب این است که بیشترین تعداد نمایندگان زن از حزب عدالت و توسعه یا آک پارتی برهبری رجب طیب اردوغان است که شمار شان به 50 زن میرسد.
این در حالی است که رسانه های غربی و به خصوص رسانه های فارسی زبان در غرب از بی بی سی تا صدای امریکا، صدای آلمان و تا ایران انترنشنل و شبکه های تلویزیونی افغانستان انترنیشنل و آمو، همه و همه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه را رقابت میان اسلام گرایی و اسلام گرا ها و سکولاریزم و سکولارها عنوان کردند.

این رسانه ها به جای آنکه این رقابت را نماد و نمونه ای از دموکراسی در ترکیه بگویند و به جای این که بگویند دولت ترکیه یک دولت سکولار است و اردوغان در طول این بیست سال چنین دولتی را ریاست و رهبری کرده است، تمام تبلیغ و گزارش خود را بر این مبنا گذاشتند که اردوغان و‌ حزبش اسلام گرا است یعنی طرفدار تشکیل دولت اسلامی شاید از نوع امارتی، خلافتی و یا امامتی ولایت مطلقه فقیه و مخالفانش سکولارها طرفدار جدایی دین از دولت و یا دولت غیر دینی.
اما اگر از این ها پرسیده شود که رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه در این بیست سال چگونه دولت و نظامی را در ترکیه مدیریت کردند، پاسخ شان چیست؟
مگر دولت ترکیه و جمهوری ترکیه در این بیست سال، دولت و جمهوری سکولار نبود؟
مگر اردوغان در این بیست سال سکولار بودن دولت و نظام را از قانون اساسی ترکیه برداشت و به جایش امارت اسلامی یا خلافت اسلامی ترکیه را وضع کرد؟
آیا اردوغان در پنج سال آینده که بریاست جمهوری برسد، امارت و خلافت اسلامی در ترکیه می سازد؟

بدون تردید یکی از دلایل رسانه های نامبرده به رقابت میان اسلام گرایی و سکولاریزم در انتخابات ترکیه این است که اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه قانون حجاب را تغییر داد و بی حجابی اجباری را برای تحصیل دختران و زنان و کارشان در دفتر و دیوان، اختیاری ساخت.
در حالی که تا قبل از این تغییر، دختران و زنان ترکیه می توانستند در دانشگاه های دولت ها و نظام های سکولار غربی از اروپا تا امریکا با داشتن چادر تحصیل کنند، اما در وطن و کشور خودشان و در دولت ‌‌نظام سکولار خودشان این حق را نداشتند.
برداشتن بی حجابی اجباری و اختیاری ساختن آن در حکومت حزب عدالت و توسعه برهبری اردوغان قبل از آنکه به اسلام گرایی ارتباط داشته باشد، یک کار مبتنی بر عدالت، رفع تبعیض و ظلم و یک عمل و سیاست عادلانه و انسانی بود و است.
واقعیت این است که غربی ها و هواداران غربی ها و رسانه های فارسی زبان مورد تمویل غربی ها دروغ می گویند و حتی به دموکراسی و ارزش های آن که خود را صاحب و حامی آن تلقی می کنند، صادق نیستند.

محمد اکرام اندیشمند

دکمه بازگشت به بالا