افغانستان

طالبان همچنان به دنبال تمدید معافیت سفر مقامات ارشد این گروه

مجاهد، سخنگوی طالبان نسبت به عدم تمدید معافیت از سفر مقامات ارشد این گروه انتقاد کرده است.

آقای مجاهد بدون اشاره به سیاست‌های افراطی این گروه که منجر به محدودیت‌های گسترده جامعه جهانی علیه طالبان شده گفت، ممنوعیت سفر مقامات طالبان بی اعتمادی بیشتری در میان رژیم این گروه و جامعه جهانی ایجاد می‌کند.

او گفت، طالبان خواهان برداشته شدن تعزیرات جهانی علیه مقام‌های این گروه است و سفرهای آن‌ها آزادانه انجام شود.

این در حالی است که بیشتر از ۹ ماه از عدم تمدید معافیت سفر مقام‌های ارشد طالبان می‌گذرد و شورای امنیت سازمان ملل تاکنون این معافیت را تمدید نکرده است.

در عین حال، استادان دانشگاهی و آگاهان امور سیاسی می‌گویند، علت اینکه معافیت از سفر طالبان تمدید نشده این است که این گروه نه تنها گامی برای تشکیل حکومت همه‌شمول برنداشته، بلکه با ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل عقب‌گرد بزرگی ایجاد کرده است.

 

دکمه بازگشت به بالا